Projekt

Lygnerns norra branter -att upptäcka mångfald tillsammans

Ett spännande samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningen i Mark, Sätila hembygdsförening, Ledbrytarna i Sätila byalag och Marks kommun har pågått mellan 2012 och 2015. Det är nu avslutat, men kommer att resultera i en folder om artrikedomen i Lygnerns norra branter. Vi hoppas att den skall inspirera till nya upptäckter och spännande naturupplevelser i området.