Välkommen till Naturskyddsföreningen i Mark

Hej!

Med anledning av problematiken kring utbrottet med coronaviruset covid-19 har vi vidtagit åtgärder som påverkar verksamheten. Se information under menyn ”Årsmöte”. De aktiviteter som annonserats i vårt kretsprogram kan också komma att påverkas. Kontakta respektive ansvarsdelegerade personer för aktiviteterna för besked om genomförande.

Naturen är en särdeles attraktiv möjlighet till andningshål i dessa prövotider. Naturskyddsföreningen i Mark har nyligen aktiverat en digital naturguide marknatur.se. Gå in där, så får ni uppslag till fina naturupplevelser och stärkande promenader i Marks vackra natur,

Nu har programmet för 2020 färdigställts. Under menyn program hittar du det plus en del annat om vad som är aktuellt i vår verksamhet framöver.

Har ni frågor eller reaktioner på innehållet så meddela detta med direkta kommentarer genom inlägg till sidan. Det går förstås även att nå mig på e- post asonlars26@gmail.com. eller telefon 0320-722 95, 0703-27 34 22. Har ni egna rapporter eller intressanta iakttagelser som ni vill dela med er av är det också välkommet. Ni kanske undrar över något stort som smått, som ni stött på ute i markerna. Vi hoppas att vi kan lösa gåtan, om inte själva, så med hjälp av kunniga naturkännare.

Vi bevakar Marks kommun när det gäller naturvård- och miljöfrågor. Då är det många gånger värdefullt att få reaktioner från allmänheten på olika företeelser som bör uppmärksammas.

Väl mött

För Naturskyddsföreningen i Mark

Lars-Åke Andersson, ordförande