Inspirationsdag

Inspirationsdag

Boka lördag 25 februari 9.30 – 16.00 i din kalender!
Du kanske undrar vad som händer då!
Då inbjuder Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg till en inspirationsdag för
aktiva och blivande aktiva i länsförbundets kretsar.
Var då?
Storsjögården Viskafors vid Storsjöns naturreservat
Länsförbundet vill inspirera till samt förstärka det natur- och miljöengagemang
som finns i kretsarna och länsförbundet.
Vad kommer att hända under dagen?
• Vi får lyssna till föreläsare.
• Hålla workshops som till exempel ”Vår bästa kretsaktivitet” eller ”En
aktivitet som kretsen alltid har velat göra”.
• Snokledare visar sin verksamhet.
• Vi kommer däremellan ta stärkande promenader, ”walk and talk”.
• Länsförbundet bjuder naturligtvis på fika och en god lunch.
För lunchens skull behöver vi veta hur många deltagare som kommer så ni
behöver anmäla er till: Lena Åsegård, lena@brudgummekullen.se eller
070-6992358 senast den 10 februari. Nämn om du är allergisk mot något
livsmedel. Ange om du intresserad av samåkning.
Mer utförligt program och vägbeskrivning kommer att sändas ut senare.
Styrelsen i Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg

 

PS: Naturskyddsföreningen i Mark är med och vi ser gärna att vi blir väl representerade. Så anmäl er!